Khay Cáp Tôn Mạ Kẽm

  • Vật liệu: tôn mạ kẽm, tráng kẽm
  • Hoàn thiện bề mặt: mạ kẽm, tráng kẽm
  • Chiều dài tiêu chuẩn: 2.5 – 3.0 mét/ cây
  • Chiều rộng tiêu chuẩn:75 ÷ 1500 mm
  • Chiều cao tiêu chuẩn:50 ÷ 200 mm
  • Độ dày tiêu chuẩn: 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm