Máng Cáp Mạ Kẽm Nhúng Nóng

  • Vật liệu: Thép tấm cao cấp
  • Bề mặt hoàn thiện: mạ kẽm nhúng nóng
  • Chiều dài tiêu chuẩn: 2500 – 3000 mm
  • Chiều rộng tiêu chuẩn: 200 – 1000 mm
  • Chiều cao tiêu chuẩn: 80 – 100 mm
  • Chiều dày tiêu chuẩn: 1.5 – 2.5 mm
  • Màu sắc tiêu chuẩn: Kẽm Bạc