Thang Cáp Tôn Zam

  • Vật liệu: tôn Zam
  • Chiều dài tiêu chuẩn: 2500 – 3000 mm
  • Chiều rộng tiêu chuẩn: 200 – 1000 mm
  • Chiều cao tiêu chuẩn: 50 – 100 mm
  • Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0 – 2.0 mm
  • Màu sắc tiêu chuẩn: Bạc ánh kim