Máng Cáp Tôn Zam

  • Vật liệu: tôn ZAM
  • Chiều dài tiêu chuẩn: 2.5 – 3 mét
  • Chiều cao cơ bản: 50 – 500 mm
  • Chiều rộng: 50 – 800 mm
  • Độ dày tiêu chuẩn: 0.8 – 2.0 mm
  • Màu sắc cơ bản: Bạc sáng ánh
ĐT: 0915 11 00 72